Arabų skaičius 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulis صفر
1 Vienas واحد
2 Du اثنان
3 Trys ثلاثة
4 Keturi أربعة
5 Penki خمسة
6 šeši ستة
7 Septyni سبعة
8 Aštuoni ثمانية
9 Devyni تسعة
10 Dešimt عشرة
11 Dešimt vienas أحد عشر
12 Dešimt de اثنا عشر
13 Dešimt trys ثلاثة عشر
14 Dešimt keturi أربعة عشرة
15 Dešimt penki خمسة عشر
16 Dešimt šeši ست عشرة
17 Dešimt septyni سبعة عشر
18 Dešimt aštuoni ثمانية عشر
19 Dešimt devyni تسعة عشر
20 Dvidešimt عشرون
21 Dvidešimt vienas واحد وعشرون
22 Dvidešimt de إثنان وعشرون
23 Dvidešimt trys ثلاثة وعشرين
24 Dvidešimt keturi أربع وعشرين
25 Dvidešimt penki خمسة وعشرين
26 Dvidešimt šeši ستة وعشرين
27 Dvidešimt septyni سبعة وعشرون
28 Dvidešimt aštuoni ثمانية وعشرين
29 Dvidešimt devyni تسعة وعشرون
30 Trisdešimt ثلاثون
31 Trisdešimt vienas ثلاثون واحد
32 Trisdešimt du اثنين وثلاثين
33 Trisdešimt trys ثلاثة وثلاثين
34 Trisdešimt keturi أربعة وثلاثين
35 Trisdešimt penki خمسة وثلاثين
36 Trisdešimt šeši ستة وثلاثين
37 Trisdešimt septyni سبعة وثلاثون
38 Trisdešimt aštuoni ثمانية وثلاثون
39 Trisdešimt devyni ثلاثين تسعة
40 Keturiasdešimt أربعون
41 Keturiasdešimt vienas أربعون واحد
42 Keturiasdešimt du اثنين وأربعين
43 Keturiasdešimt trys ثلاثة وأربعون
44 Keturiasdešimt keturi أربعة وأربعون
45 Keturiasdešimt penki خمسة وأربعين
46 Keturiasdešimt šeši ستة وأربعين
47 Keturiasdešimt septyni سبعة وأربعون
48 Keturiasdešimt aštuoni ثمان وأربعين
49 Keturiasdešimt devyni تسعة وأربعون
50 Penkiasdešimt خمسون
51 Penkiasdešimt vienas واحد وخمسون
52 Penkiasdešimt du إثنان وخمسون
53 Penkiasdešimt trys ثلاثة وخمسون
54 Penkiasdešimt keturi أربعة وخمسين
55 Penkiasdešimt penki خمسة وخمسون
56 Penkiasdešimt šeši ستة وخمسون
57 Penkiasdešimt septyni سبعة وخمسين
58 Penkiasdešimt aštuoni ثمانية وخمسون
59 Penkiasdešimt devyni تسعة وخمسون
60 Šešiasdešimt ستون
61 Šešiasdešimt vienas إحدى وستين
62 Šešiasdešimt du اثنان وستون
63 Šešiasdešimt trys ثلاثة وستون
64 Šešiasdešimt keturi أربعة وستون
65 Šešiasdešimt penki خمسة وستون
66 Šešiasdešimt šeši ستة وستين
67 Šešiasdešimt septyni سبعة وستين
68 Šešiasdešimt aštuoni ثمانية وستين
69 Šešiasdešimt devyni تسعة وستين
70 Septyniasdešimt سبعون
71 Septyniasdešimt vienas سبعين واحد
72 Septyniasdešimt du اثنان وسبعون
73 Septyniasdešimt trys ثلاثة وسبعون
74 Septyniasdešimt keturi أربعة وسبعين
75 Septyniasdešimt penki خمسة وسبعون
76 Septyniasdešimt šeši ستة وسبعين
77 Septyniasdešimt septyni سبعة وسبعون
78 Septyniasdešimt aštuoni ثمانية وسبعين
79 Septyniasdešimt devyni تسعة وسبعون
80 Aštuoniasdešimt ثمانون
81 Aštuoniasdešimt vienas ثمانون واحد
82 Aštuoniasdešimt du ثمانين اثنين
83 Aštuoniasdešimt trys وثلاثة وثمانين
84 Aštuoniasdešimt keturi ثمانون أربعة
85 Aštuoniasdešimt penki خمسة وثمانون
86 Aštuoniasdešimt šeši ستة وثمانون
87 Aštuoniasdešimt septyni سبعة وثمانون
88 Aštuoniasdešimt aštuoni ثمانية وثمانون
89 Aštuoniasdešimt devyni وتسعة وثمانون
90 Devyniasdešimt تسعون
91 Devyniasdešimt vienas تسعين واحد
92 Devyniasdešimt du تسعين اثنين
93 Devyniasdešimt trys ثلاثة وتسعون
94 Devyniasdešimt keturi تسعين أربعة
95 Devyniasdešimt penki تسعين خمسة
96 Devyniasdešimt šeši ستة وتسعون
97 Devyniasdešimt septyni تسعون سبعة
98 Devyniasdešimt aštuoni ثمانية وتسعين
99 Devyniasdešimt devyni تسعة وتسعين
100 Vienas šimtų مائة