Estijos skaičius 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulis null -
1 Vienas üks -
2 Du Kaks -
3 Trys Kolm -
4 Keturi Neli -
5 Penki Viis -
6 šeši Kuus -
7 Septyni Seitse -
8 Aštuoni Kaheksa -
9 Devyni üheksa -
10 Dešimt Kümme -
11 Dešimt vienas üksteist -
12 Dešimt de Kaksteist -
13 Dešimt trys Kolmteist -
14 Dešimt keturi Neliteist -
15 Dešimt penki Viisteist -
16 Dešimt šeši Kuusteist -
17 Dešimt septyni Seitseteist -
18 Dešimt aštuoni Kaheksateist -
19 Dešimt devyni üheksateist -
20 Dvidešimt Kakskümmend -
21 Dvidešimt vienas Kakskümmend üks -
22 Dvidešimt de Kakskümmend kaks -
23 Dvidešimt trys Kakskümmend kolm -
24 Dvidešimt keturi Kakskümmend neli -
25 Dvidešimt penki Kakskümmend viis -
26 Dvidešimt šeši Kakskümmend kuus -
27 Dvidešimt septyni Kakskümmend seitse -
28 Dvidešimt aštuoni Kakskümmend kaheksa -
29 Dvidešimt devyni Kakskümmend üheksa -
30 Trisdešimt Kolmkümmend -
31 Trisdešimt vienas Kolmkümmend üks -
32 Trisdešimt du Kolmkümmend kaks -
33 Trisdešimt trys Kolmkümmend kolm -
34 Trisdešimt keturi Kolmkümmend neli -
35 Trisdešimt penki Kolmkümmend viis -
36 Trisdešimt šeši Kolmkümmend kuus -
37 Trisdešimt septyni Kolmkümmend seitse -
38 Trisdešimt aštuoni Kolmkümmend kaheksa -
39 Trisdešimt devyni Kolmkümmend üheksa -
40 Keturiasdešimt Nelikümmend -
41 Keturiasdešimt vienas Nelikümmend üks -
42 Keturiasdešimt du Nelikümmend kaks -
43 Keturiasdešimt trys Nelikümmend kolm -
44 Keturiasdešimt keturi Nelikümmend neli -
45 Keturiasdešimt penki Nelikümmend viis -
46 Keturiasdešimt šeši Nelikümmend kuus -
47 Keturiasdešimt septyni Nelikümmend seitse -
48 Keturiasdešimt aštuoni Nelikümmend kaheksa -
49 Keturiasdešimt devyni Nelikümmend üheksa -
50 Penkiasdešimt Viiskümmend -
51 Penkiasdešimt vienas Viiskümmend üks -
52 Penkiasdešimt du Viiskümmend kaks -
53 Penkiasdešimt trys Viiskümmend kolm -
54 Penkiasdešimt keturi Viiskümmend neli -
55 Penkiasdešimt penki Viiskümmend viis -
56 Penkiasdešimt šeši Viiskümmend kuus -
57 Penkiasdešimt septyni Viiskümmend seitse -
58 Penkiasdešimt aštuoni Viiskümmend kaheksa -
59 Penkiasdešimt devyni Viiskümmend üheksa -
60 Šešiasdešimt Kuuskümmend -
61 Šešiasdešimt vienas Kuuskümmend üks -
62 Šešiasdešimt du Kuuskümmend kaks -
63 Šešiasdešimt trys Kuuskümmend kolm -
64 Šešiasdešimt keturi Kuuskümmend neli -
65 Šešiasdešimt penki Kuuskümmend viis -
66 Šešiasdešimt šeši Kuuskümmend kuus -
67 Šešiasdešimt septyni Kuuskümmend seitse -
68 Šešiasdešimt aštuoni Kuuskümmend kaheksa -
69 Šešiasdešimt devyni Kuuskümmend üheksa -
70 Septyniasdešimt Seitsekümmend -
71 Septyniasdešimt vienas Seitsekümmend üks -
72 Septyniasdešimt du Seitsekümmend kaks -
73 Septyniasdešimt trys Seitsekümmend kolm -
74 Septyniasdešimt keturi Seitsekümmend neli -
75 Septyniasdešimt penki Seitsekümmend viis -
76 Septyniasdešimt šeši Seitsekümmend kuus -
77 Septyniasdešimt septyni Seitsekümmend seitse -
78 Septyniasdešimt aštuoni Seitsekümmend kaheksa -
79 Septyniasdešimt devyni Seitsekümmend üheksa -
80 Aštuoniasdešimt Kaheksakümmend -
81 Aštuoniasdešimt vienas Kaheksakümmend üks -
82 Aštuoniasdešimt du Kaheksakümmend kaks -
83 Aštuoniasdešimt trys Kaheksakümmend kolm -
84 Aštuoniasdešimt keturi Kaheksakümmend neli -
85 Aštuoniasdešimt penki Kaheksakümmend viis -
86 Aštuoniasdešimt šeši Kaheksakümmend kuus -
87 Aštuoniasdešimt septyni Kaheksakümmend seitse -
88 Aštuoniasdešimt aštuoni Kaheksakümmend kaheksa -
89 Aštuoniasdešimt devyni Kaheksakümmend üheksa -
90 Devyniasdešimt Üheksakümmend -
91 Devyniasdešimt vienas Üheksakümmend üks -
92 Devyniasdešimt du Üheksakümmend kaks -
93 Devyniasdešimt trys Üheksakümmend kolm -
94 Devyniasdešimt keturi Üheksakümmend neli -
95 Devyniasdešimt penki Üheksakümmend viis -
96 Devyniasdešimt šeši Üheksakümmend kuus -
97 Devyniasdešimt septyni Üheksakümmend seitse -
98 Devyniasdešimt aštuoni Üheksakümmend kaheksa -
99 Devyniasdešimt devyni Üheksakümmend üheksa -
100 Vienas šimtų Sada -