Suomių skaičius 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulis Nolla
1 Vienas Yksi
2 Du Kaksi
3 Trys Kolme
4 Keturi Neljä
5 Penki Viisi
6 šeši Kuusi
7 Septyni Seitsemän
8 Aštuoni Kahdeksan
9 Devyni Yhdeksän
10 Dešimt Kymmenen
11 Dešimt vienas Yksitoista
12 Dešimt de Kaksitoista
13 Dešimt trys Kolmetoista
14 Dešimt keturi Neljätoista
15 Dešimt penki Viisitoista
16 Dešimt šeši Kuusitoista
17 Dešimt septyni Seitsemäntoista
18 Dešimt aštuoni Kahdeksantoista
19 Dešimt devyni Yhdeksäntoista
20 Dvidešimt Kaksikymmentä
21 Dvidešimt vienas Kaksikymmentäyksi
22 Dvidešimt de Kaksikymmentäkaksi
23 Dvidešimt trys Kaksikymmentä kolme
24 Dvidešimt keturi Kaksikymmentäneljä
25 Dvidešimt penki Kaksikymmentäviisi
26 Dvidešimt šeši Kaksikymmentä kuusi
27 Dvidešimt septyni Kaksikymmentä seitsemän
28 Dvidešimt aštuoni Kaksikymmentäkahdeksan
29 Dvidešimt devyni Kaksikymmentä yhdeksän
30 Trisdešimt Kolmekymmentä
31 Trisdešimt vienas Kolmekymmentäyksi
32 Trisdešimt du Kolmekymmentäkaksi
33 Trisdešimt trys Kolmekymmentä kolme
34 Trisdešimt keturi Kolmekymmentä neljä
35 Trisdešimt penki Kolmekymmentä viisi
36 Trisdešimt šeši Kolmekymmentä kuusi
37 Trisdešimt septyni Kolmekymmentäseitsemän
38 Trisdešimt aštuoni Kolmekymmentä kahdeksan
39 Trisdešimt devyni Kolmekymmentä yhdeksän
40 Keturiasdešimt Neljäkymmentä
41 Keturiasdešimt vienas Neljäkymmentä yksi
42 Keturiasdešimt du Neljäkymmentä kaksi
43 Keturiasdešimt trys Neljäkymmentä kolme
44 Keturiasdešimt keturi Neljäkymmentä neljä
45 Keturiasdešimt penki Neljäkymmentäviisi
46 Keturiasdešimt šeši Neljäkymmentä kuusi
47 Keturiasdešimt septyni Neljäkymmentä seitsemän
48 Keturiasdešimt aštuoni Neljäkymmentä kahdeksan
49 Keturiasdešimt devyni Neljäkymmentä yhdeksän
50 Penkiasdešimt Viisikymmentä
51 Penkiasdešimt vienas Viisikymmentä yksi
52 Penkiasdešimt du Viisikymmentä kaksi
53 Penkiasdešimt trys Viisikymmentä kolme
54 Penkiasdešimt keturi Viisikymmentä neljä
55 Penkiasdešimt penki Viisikymmentä viisi
56 Penkiasdešimt šeši Viisikymmentä kuusi
57 Penkiasdešimt septyni Viisikymmentä seitsemän
58 Penkiasdešimt aštuoni Viisikymmentä kahdeksan
59 Penkiasdešimt devyni Viisikymmentä yhdeksän
60 Šešiasdešimt Kuusikymmentä
61 Šešiasdešimt vienas Kuusikymmentä yksi
62 Šešiasdešimt du Kuusikymmentä kaksi
63 Šešiasdešimt trys Kuusikymmentäkolme
64 Šešiasdešimt keturi Kuusikymmentä neljä
65 Šešiasdešimt penki Kuusikymmentä viisi
66 Šešiasdešimt šeši Kuusikymmentä kuusi
67 Šešiasdešimt septyni Kuusikymmentä seitsemän
68 Šešiasdešimt aštuoni Kuusikymmentä kahdeksan
69 Šešiasdešimt devyni Kuusikymmentä yhdeksän
70 Septyniasdešimt Seitsemänkymmentä
71 Septyniasdešimt vienas Seitsemänkymmentä yksi
72 Septyniasdešimt du Seitsemänkymmentä kaksi
73 Septyniasdešimt trys Seitsemänkymmentä kolme
74 Septyniasdešimt keturi Seitsemänkymmentä neljä
75 Septyniasdešimt penki Seitsemänkymmentä viisi
76 Septyniasdešimt šeši Seitsemänkymmentä kuusi
77 Septyniasdešimt septyni Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Septyniasdešimt aštuoni Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Septyniasdešimt devyni Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Aštuoniasdešimt Kahdeksankymmentä
81 Aštuoniasdešimt vienas Kahdeksankymmentä yksi
82 Aštuoniasdešimt du Kahdeksankymmentä kaksi
83 Aštuoniasdešimt trys Kahdeksankymmentä kolme
84 Aštuoniasdešimt keturi Kahdeksankymmentä neljä
85 Aštuoniasdešimt penki Kahdeksankymmentä viisi
86 Aštuoniasdešimt šeši Kahdeksankymmentä kuusi
87 Aštuoniasdešimt septyni Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Aštuoniasdešimt aštuoni Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Aštuoniasdešimt devyni Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Devyniasdešimt Yhdeksänkymmentä
91 Devyniasdešimt vienas Yhdeksänkymmentäyksi
92 Devyniasdešimt du Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Devyniasdešimt trys Ninety kolme
94 Devyniasdešimt keturi Ninety neljä
95 Devyniasdešimt penki Yhdeksänkymmentä viisi
96 Devyniasdešimt šeši Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Devyniasdešimt septyni Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Devyniasdešimt aštuoni Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Devyniasdešimt devyni Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Vienas šimtų Sata